Hài Khánh Nam

Tuyển chọn những video clip hài vui nhất của nhóm hài Khánh Nam, Bảo Khương, sẽ đem lại những tiến cười thật thoải mái cho người xem

Đánh giá Hài Khánh Nam

9/10 dựa trên 4 đánh giá.

Video vừa mới tải lên

Gặp Thứ Dữ

Gặp Thứ Dữ

của Hài Khánh Nam 68 lượt xem lúc 16-08-2017