IELTS SPEAKING PART 2 – DESCRIBE AN OUTDOOR SPORT YOU PLAYED FOR THE FIRST TIME

0
6[MASTER ENGLISH] – TỰ HỌC IELTS 8.0

Topic: Describe an outdoor sport you played for the first time

You should say:

➢ What it is
➢ When you first played
➢ Who you played it with
➢ How you learned to play the sport
➢ And how you felt about the sport

Phương Pháp Học: Videos được biên soạn bao gồm 3 phần: bài mẫu, từ vựng và kiểm tra từ vựng

+ Bước 1: Đọc-Nghe Bài giải mẫu bằng Tiếng Anh, xem phụ đề để nắm ý

+ Bước 2: Học những cụm từ được in đậm vì đây là những từ ăn điểm trong phần thi NÓI và VIẾT

+ Bước 3: Kiểm tra lại từ vựng đã học trong phần cuối “Check Your Vocabulary”

+ Bước 4: Tập viết và nói bằng Tiếng Anh với những từ đã học

Chúc các bạn học và thi tốt

Nguồn: xemhai.org

Xem thêm bài viết khác: https://xemhai.org/the-thao/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here